Psycholog mgr. Mirek Tracz

W ofercie skierowanej do Pacjenta jest możliwość odbycia wizyty w zakresie:

 • Konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
 • Poradnictwo małżeńsko-rodzinne
 • Poradnictwo psychologiczne w zakresie: nerwic, uzależnień (hazard, seks, narkotyki, alkohol, dopalacze, pracoholizm, internet), reakcji żałoby, PTSD, depresji, zaburzeń lękowych, DDA, syndromu współuzależnień
 • Diagnostyka psychologiczna (np. badanie funkcji intelektu, badanie struktury osobowości, wczesna diagnostyka chorób psychicznych, badanie wczesnych stadiów choroby Alzheimera i innych uszkodzeń mózgu)
 • Diagnostyka neuropsychologiczna z wydaniem opinii
 • Skuteczna pomoc również w takich problemach jak: trudności wychowawcze z dziećmi i młodzieżą, przeżywanie trudności interpersonalnych, trudności związane z emigracją)
 • Pomoc psychologiczna dla dzieci (np. wczesna stymulacja rozwoju, pomoc dziecku w trakcie rozwodu rodziców, wsparcie po stracie bliskiego członka rodzica, trudności w uczeniu się, diagnostyka zaburzeń wieku dziecięcego, motywowanie dziecka do nauki)
 • Pomoc psychologiczna dla młodzieży (np. problemy z wyborem zawodu, niską samooceną, skutecznym uczeniem się, nawiązywaniem relacji interpersonalnych, nie radzeniem sobie z emocjami itp.)
 • Poradnictwo dla rodziców
 • Pomoc w modyfikacji zachowań zdrowotnych
 • Wsparcie psychologiczne w kryzysach i trudnych sytuacjach życiowych (problematyczne decyzje, konflikty, żałoba itp.)
 • Pomoc w rozwijaniu swoich zasobów osobistych i umiejętności interpersonalnych,
 • Pomoc w definiowaniu i odnajdywaniu sensu życia
 • Pomoc w trudnościach związanych z pracą zawodową (mobing, dyskryminacja, niskie przekonanie o własnej skuteczności)
 • Praca z rodziną dziecka przewlekle chorego somatycznie
 • Wizyta domowa z poradą psychologiczną (wymaga wcześniejszego umówienia i uzgodnienia warunków)
 • Wydawanie opinii i zaświadczeń na podstawie badań i oceny psychologicznej