Fundusze UE

Zakup niezbędnego wyposażenia Przychodni Lekarskiej
„Twój Lekarz” s.c.
w Biłgoraju przy ul. Pojaska 3

Cel projektu:

wzrost jakości – oraz dostępności do świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego, Biłgoraja poprzez zakup sprzętu medycznego usprawniającego proces diagnostyczny pacjenta

Cele projektu zgodnie z celami programu to:

zwiększona dostępność usług zdrowotnych poprzez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające do poprawy jakości usług i zmniejszenia dysproporcji terytorialnych w ich dostępie.

 

Planowane efekty

Efektami realizacji projektu będą:

  • liczba wspartych podmiotów leczniczych

  • wzrost nakładów na zakup aparatury medycznej

  • objęcie ludności ulepszonymi usługami zdrowotnymi

Realizacja projektu ma przyczyniać się do ułatwienia dostępu do świadczeń zdrowotnych, w szczególności diagnostyki, skrócenia czasu postawienia diagnozy i wdrożenia leczenia, a także do zachęcania poprzez POZ profilaktyki zdrowotnej, monitorowania stanu zdrowia.

 

Wartość projektu: 114 727,63 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 84 716,33 PLN