Zapraszamy

Każdy ma prawo do wyboru i zmiany lekarza rodzinnego zgłaszając chęć w wybranej placówce. Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.
My załatwimy wszelkie formalności.


A k t u a l n o ś c i


W przychodni rozpoczął przyjmowanie psycholog mgr. Mirek Tracz.

Zapraszamy do korzystanie z usług.